Էջեր

Ինտենսիվ գյուղատնտեսություն

Ինտենսիվ գյուղատնտեսություն


Ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը մշակաբույսերի զանգվածային արտադրության համար է, որը կարող է բավարար քանակությամբ սպառող ապահովել: Ինտենսիվ գյուղատնտեսության համար օգտագործվում են խոշոր հողատարածքներ, որոնք մշակելու նպատակով պահանջվում են մեծ ներդրումներ՝ աշխատուժ, պարարտանյութեր և թունաքիմիկատներ օգտագործելու համար: Այս տեսակի հողագործության հիմնական նպատակը շահույթ ստանալն է:
Քանի որ ինտենսիվ գյուղատնտեսությունն օգտագործվում է առևտրային արտադրության համար, այն պահանջում է նաև տեխնիկա և նոր տեխնոլոգիաներ՝ բարձր արդյունավետությունն ու արտադրողականությունը ապահովելու համար:

© 2020 Agropress.am All Rights Reserved.Design & Development by shivini.com

Search