Տարբեր պտղահատապտղային բույսեր պահանջում են տարբեր սնման մակերես:

© 2020 Agropress.am All Rights Reserved.Design & Development by shivini.com

Search